Lekarna

Živila za posebne zdravstvene namene

Opis

Med živila za posebne zdravstvene namene sodijo živila s prilagojeno
sestavo hranil, posebno sestavljena ali predelana živila.