Raziskava učinkovitosti prehranskih dopolnil pri izboljševanju preskrbljenosti z vitaminom D

Raziskava učinkovitosti prehranskih dopolnil pri izboljševanju preskrbljenosti z vitaminom D

Namen raziskave

Vse več indikatorjev kaže, da je pomanjkanje vitamina D v jesensko-zimskem obdobju pri splošni populaciji vseslovenski problem. Podjetje Valens se je zato odločilo za sodelovanje pri nacionalni raziskavi v okviru državnega raziskovalnega projekta, kjer se raziskuje splošna preskrbljenost prebivalstva in učinkovitost prehranskih dopolnil z vitaminom D3 – v obliki holekalciferola.

Cilj raziskave

Ugotoviti, ali pri prebivalcih Slovenije dnevno dodajanje 1000 IU (25 µg) vitamina D pozimi prispevak k zagotavljanju preskrbljenosti z vitaminom D.

Izvajalec raziskave

Inštitut za nutricionistiko

Metoda raziskave

Kontrolirana randomizirana raziskkava na ljudeh z neoptimalno preskrbljenostjo z vitaminom D (serumska koncentracija 12-20 µg/L), ki je potekala v zimskem času, od januarja do marca 2019.

V monitoring serumske koncentracije vitamina D je bilo vključenih 235 ljudi, ki pred tem niso uživali prehranskih dopolnil z vitaminom D. Zaradi ugotovitev tekom raziskave (med drugim je imelo kar 21% udeležencev hujše pomanjkanje kar 21% udeležencev hujše pomanjkanje vitamina D (<12 µg/L)) in določenih drugih razlogov, je bilo v intervencijo na koncu vključenih 105 ljudi, od teh pa je raziskavo uspešno zaključilo 99 ljudi ljudi (94%).

V raziskavi so primerjali učinek intervencije (8 tednov dodajanja vitamina D) napram kontrolni skupini, ki ni uživala prehranskih dopolnil z vitaminom D.

Izdelki Valens, vključeni v raziskavo:

  • Valens D-Natur ustno pršilo na oljni osnovi (1000 IU oz. 25 µg vitamina D3 – holekalciferol)
  • Valens D 1000 ustno pršilo na vodni osnovi (1000 IU oz. 25 µg vitamina D3 – holekalciferol)

Rezultati

Po dveh mesecih dodajanja vitamina D (1000 IE dnevno) se je pri večini udeležencev intervencije preskrbljenost z vitaminom D bistveno izboljšala. Izboljšanje je bilo statistično pomembno tako v primerjavi s kontrolno skupino, kot z začetnim stanjem.

V kontrolni skupini (t. j. skupina, ki v času intervencije ni prejemala dodatkov z vitaminom D) se je povprečna serumska koncentracija vitamina D od januarja do marca še znižala (iz 15.8±2.5 µg/L na 14.3±2.6 µg/L), kar potrjuje, da je bilo obdobje raziskave ustrezno (zima, odsotnost biosinteze vitamina D zaradi manjše moči in izpostavljenosti soncu).

Dodajanje VALENS Vitamin D pršila na vodni osnovi je povzročilo znatno in statistično pomembno povišanje serumske koncentracije vitamina D, saj se je ta v obdobju intervencije od januarja do marca povišala iz 15.6 ± 2.1 µg/L na 26.4 ± 5.2 µg/L (N=26). Intervencijska skupina je imela tudi v primerjavi s kontrolno skupino statistično značilno višjo plazemsko koncentracijo vitamina D, in sicer 12.2 µg/L (95% CI 8.0 mg/L, 16.3 mg/L).

Tudi dodajanje VALENS Vitamin D pršila na oljni osnovi je povzročilo znatno in statistično pomembno povišanje serumske koncentracije vitamina D, ki se je v obdobju intervencije od januarja do marca povišala iz 15.8 ± 2.2 µg/L na 27.6 ± 7.7 µg/L (N=26). Tudi ta intervencijska skupina je imela v primerjavi s kontrolno skupino značilno višjo plazemsko koncentracijo vitamina D za 13.3 µg/L (95% CI 9.2 mg/L, 17.5 mg/L).

Med obema preparatoma ni bilo statistično značilnih razlik, oba sta se v primerjavi s kontrolno skupino pokazala za izjemno učinkovita.

ZAKLJUČKI

Raziskava je za začetek pokazala, da kar 66% v monitoring vključenih prebivalcev Slovenije ni bilo niti osnovno preskrbljenih z vitaminom D (serumska konc. min. 20 µg/L min. 20 µg/L min. 20 µg/L), optimalne preskrbljenosti (min. 30µg/L) pa jih ni dosegalo preko 90%.

Raziskava je pri večini udeležencev pokazala, da dodajanje 1000 IU vitamina D po 8 tednih učinkovito prispeva k prispeva k osnovni preskrbljenosti z vitaminom D (min. 20 µg/L).

Nekateri posamezniki pa bi za pokrivanje potreb po vitaminu D potrebovali celo višje odmerke vitamina D.

Za doseganje optimalne preskrbljenosti (min. 30 µg/L) bi večina udeležencev potrebovala višji odmerek, ali pa bi z dodajanjem morali začeti že pred začetkom zime.

Raziskava je pokazala dobro učinkovitost obeh Valens ustnih pršil, saj je dodajanje vitamina D privedlo do znatnega in statistično značilnega povišanja povprečne serumske koncentracije vitamina D, tako v primerjavi s kontrolno skupino kot z začetnim stanjem. Glede učinkovitosti med preparatoma ni bilo zaznanih statistično pomembnih razlik.

Objava rezultatov

Preliminarni rezultati raziskave bodo prvič javno predstavljeni na mednarodni konferenci Nutrients 2019 – Nutritional Advances in the Prevention and Management of Chronic Disease (25.-27. September 2019), v pripravi za objavo pa je tudi znanstveni članek.

Prispevek pripravilo podjetje Valens Int. d.o.o., Poslovna cona A 35, 4208 Šenčur.

Pustite komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *