Ecocid S, prašek za pripravo raztopine za razkuževanje, 25 vrečk po 50 g

Ecocid S, prašek za pripravo raztopine za razkuževanje, 25 vrečk po 50 g

0 out of 5

39.33 

Ecocid S je vsestransko visoko aktivno razkužilo za varno in učinkovito zaščito pred virusi, pa tudi pred bakterijami in glivicami.

Kategorija: Oznaka: Nensi: 1014527

Opis

Sestava
Ecocid S je uravnotežena stabilizirana zmes perokso spojine, surfaktanta, organskih kislin in anorganskega pufra, ki deluje kot močan oksidacijski sistem.

Lastnosti in delovanje
Ecocid S je vsestransko visoko aktivno razkužilo za varno in učinkovito zaščito pred virusi, pa tudi pred bakterijami in glivicami. Večkomponentna sestava omogoča postopno prodiranje Ecocida S v patogene mikroorganizme, oksidacijo posameznih delov in njihovo uničenje. Z Ecocidom S očistimo in razkužimo z enim samim postopkom in tako preprečimo raztros mikroorganizmov, do katerih sicer prihaja med predčiščenjem.
Raztopina ima blag vonj po limoni; pH 1-odstotne raztopine je od 2,0 do 2,7 in ni korozivna. Ne poškoduje gume in plastičnih izdelkov ter ne tvori škodljivih izparin.

Področja uporabe
Zaradi velike varnosti in širokega biocidnega delovanja ga lahko uporabljamo za različne namene:
– zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi, zobozdravstvene ordinacije, laboratoriji itd.), javni prostori (športna središča, šole, hoteli, tovarne, pisarne) in stanovanja: uporabljamo ga za čiščenje in razkuževanje delovnih in vseh drugih površine, tal, sten, kopalnic, stranišč, opreme in tkanin, kjer je treba varno in učinkovito uničiti vse viruse, bakterije in glivice;
– veterinarske ustanove (veterinarske postaje, ambulante in laboratoriji): uporabljamo ga za razkuževanje vseh površin, kjer je potrebno varno in učinkovito uničiti vse viruse, po Gramu pozitivne in po Gramu negativne bakterije in glivice; enako velja za opremo, posodo, predmete iz stekla, itd;
– prostori za namestitev živali: z Ecocidom S razkužujemo vse površine in opremo v prostorih za pripravo hrane, hlevih, pasjih utah, kunčnikih, kletkah, panjih in v drugih prostorih za nastanitev živali;
– ostala področja uporabe: Ecocid S uporabljamo za dezinfekcijo prevoznih sredstev, klavnic, površin in prostorov na živinskih sejmiščih, prostorov za predelavo in shranjevanje hrane, za dezinfekcijo opreme in površin v gospodinjstvu.

Ni namenjeno neposredni uporabi na ljudeh ali živalih; razen za neprekinjeno razkuževanje vode za napajanje in kopeli za parklje.

Priprava raztopine za razkuževanje
Za učinkovito razkuževanje večinoma zadošča 1-% raztopina Ecocida S, ki mora delovati vsaj 15 minut.
Priporočamo mlačno vodo, v kateri se pripravek hitreje topi.
Za pripravo 1-odstotne raztopine vsebino 1 vrečke (50 g praška) raztopimo v 5 litrih vode.
Za pripravo 2-odstotne raztopine vsebino 2 vrečk (100 g praška) raztopimo v 5 litrih vode.
Za pripravo 3-odstotne raztopine vsebino 3 vrečk (150 g praška) raztopimo v 5 litrih vode.
Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi, zobozdravstvene ordinacije, laboratoriji itd.), javni prostori (športna središča, šole, hoteli, tovarne, pisarne) in stanovanja

Natančno tabelo o razredčitvah in načinu uporabe glede na namen uporabe je v Navodilu za uporabo Ecocid S.

Neželeni učinki in prva pomoč
Če zaradi vdihavanja pride do draženja dihal, prizadeto osebo premestimo na sveži zrak. Ob pojavu simptomov kašljanja, dušenja in sopenja, ki poškodovanca dodatno vznemirijo, ali če simptomi hitro ne ponehajo, poiščemo zdravniško pomoč.
Ob naključnem stiku lahko draži kožo. S prizadetega mesta odstranimo onesnaženo obleko in kožo izperemo z obilo vode. Če draženje po izpiranju ne preneha, poiščemo zdravniško pomoč.
Ob stiku z očmi lahko povzroči poškodbe. Oči temeljito izperemo z obilo vode ali fiziološko raztopino za izpiranje oči z odprtimi vekami najmanj 15 minut in poiščemo zdravniško pomoč.
Ob naključnem zaužitju lahko pride do poškodbe prebavil. Ne izzivamo refleksa bruhanja. Usta izpiramo z obilo vode. Če je poškodovanec pri zavesti, naj popije veliko vode. Takoj poiščemo zdravniško pomoč.

Varnostni ukrepi in druga navodila
Pri uporabi Ecocida S je potrebno uporabiti zaščitne rokavice, oblačila in očala ali ščitnik za obraz.
Pri pripravi razredčene raztopine pazimo, da praška ne raztresemo.
Ecocida ne mešamo z drugimi kemikalijami.
Raztopina Ecocida je pri sobni temperaturi stabilna največ 7 dni.
Priporočamo, da vsebino odprte vrečke v celoti porabite.
Pripomočke, uporabljene v postopku razkuževanja po uporabi izperemo s čisto vodo.
Ravnanje z ostanki pripravka in njegove embalaže
Preprečiti sproščanje v kanalizacijo, vodotoke in zemljo.
Prepovedano je skupno odstranjevanje z nenevarnimi odpadki.
Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi, ki obravnavajo ravnanje z nevarnimi odpadki.
Razlito ali razsuto snov/zmes je potrebno prestreči in odstraniti kot nevaren odpadek.
Z izpraznjeno embalažo ravnati enako kot s snovjo/zmesjo.

Opozorila

Pripravek hranimo v tesno zaprti originalni ovojnini, zaščiteno pred vlago, ločeno od vnetljivih snovi, pri temperaturi do 30°C in nedosegljivo otrokom.

Priporočamo, da odprto vrečko Ecocida S v celoti porabite. Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

Sestava: Kalijev peroksimonosulfat (aktivna učinkovina), organske kisline, anorganski pufrski sistem, površinsko aktivne snovi.

Pakiranjavrečke po 50 g, 1 kg in 2,5 kg

Proizvaja: Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto

You've just added this product to the cart: