Desderman Pure raztopina za dezinfekcijo rok, 500 ml (brez pumpice)

Desderman Pure raztopina za dezinfekcijo rok, 500 ml (brez pumpice)

0 out of 5

5.00 

Desderman Pure je alkoholna raztopina za higiensko in kirurško dezinfekcijo rok. Desderman Pure ima širok spekter delovanja in deluje na bakterije (vključno z multirezistentnimi sevi), glive in viruse. 

Nensi: 1037641

Opis

Biocidni proizvod

Alkoholno razkužilo za higiensko in kirurško dezinfekcijo rok, ki se nanaša z vtiranjem. Desderman pure je alkoholna raztopina za higiensko in kirurško dezinfekcijo rok. Desderman pure ima širok spekter delovanja in deluje na bakterije (vključno z multirezistentnimi sevi), glive in viruse. Vsebuje snovi, ki ščitijo in negujejo kožo tako, da ohranjajo naravno plast maščobe in vlažnost kože. Izdelek je primeren za pogosto uporabo.

 

Uporaba:

Higienska dezinfekcija rok: 3 ml desderman pure raztopine vtirajte v kožo čistih in suhih rok 30 sekund.

Kirurška dezinfekcija rok: zadostno količino raztopine vtirajte v kožo rok in podlahti 90 sekund (1,5 min.). Ves čas trajanja vtiranja mora koža biti vlažna, kar omogoča zadostna količina Desderman raztopine.

 

Sestava:

100 g Desderman Pure raztopine vsebuje:  78,2 g etanola (96% v/v), 0,1 g bifenil-2-ola.

 

Opozorila: 

H225 Vnetljiv aerosol. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z navodili pooblaščenega zbiralca tovrstnih odpadkov. Zaščititi pred mrazom, vročino in sončno svetlobo. Hraniti pri sobni temperaturi v originalni posodi. Za recikliranje je primerna le popolnoma prazna posoda.  Neporabljen produkt odstraniti v skladu z EWC 070604. Opozorila in varnostni ukrepi:  temperatura vnetišča:  130°C v skladu z DIN 53213. V primeru razlitja nemudoma ukrepajte, da preprečite požar in eksplozijo. Ustrezni ukrepi so: pobrisati razliti gel in preostanek razredčiti z vodo, prezračiti prostor, odstraniti vse vire vžiga. Neželeni učinki: pri vsakodnevni uporabi alkoholne raztopine za dezinfekcijo rok lahko občasno nastane razdraženost (npr. rdečina, suha koža). Kljub nadaljevanju z uporabo se te senzorične nevšečnosti zmanjšajo po 8-10 dneh. Zelo redke so kontaktne ali fotoalergijske reakcije. Pri stiku z očmi takoj izperite z zadostno količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

 

Proizvajalec: Schülke&Mayr GmbH, Nemčija

 

Lekarna Plavž

 

Biocid uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

 

Varnostni list Desderman Pure raztopina

You've just added this product to the cart: