Abugnost THC TEST testna ploščica za hitro odkrivanje kanabinoidov v urinu

Abugnost THC TEST testna ploščica za hitro odkrivanje kanabinoidov v urinu

0 out of 5

4.20 

Abugnost THC TEST testna ploščica za hitro odkrivanje kanabinoidov v urinu. In vitro diagnostično sredstvo za kvalitativno uporabo. Test se uporablja kot diagnostično sredstvo za domačo uporabo.

Kategoriji: , Oznake: , , Nensi: 1046075
Prikaži košarico

Opis

Medicinski pripomoček

Abugnost THC TEST testna ploščica za hitro odkrivanje kanabinoidov v urinu. In vitro diagnostično sredstvo za kvalitativno uporabo. Test se uporablja kot diagnostično sredstvo za domačo uporabo. 

Testna ploščica za hitro odkrivanje kanabinoidov (marihuana, hašiš) v urinu. Test se uporablja kot diagnostično sredstvo za domačo uporabo. Rezultat testa prikaže samo kvalitativno, preliminarno oceno. Za potrditev rezultata analize se priporoča uporaba alternativne kemijske metode. Priporočamo klinično oziroma strokovno obravnavo vsakega posameznega testiranja. Predlagamo, da se obrnete na terapevte v centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti.

THC TEST testna ploščica je hitri enostopenjski imunokromatografski test za določanje prisotnosti kanabinoidov v človeškem urinu v mejni koncentraciji 50 ng/ml (cut-off koncentracija).
Rezultat testa prikaže samo kvalitativno, preliminarno oceno. Za potrditev rezultata analize se priporoča uporaba alternativne kemijske metode. Primerna je analiza urina s plinsko kromatografijo oziroma masno spektrometrijo (GC/MS). Priporoča se klinična oziroma strokovna obravnava vsakega posameznega testiranja, posebno če je rezultat pozitiven.

THC (d9-tetrahidrokanabinol) je primarna aktivna sestavina kanabinoidov (marihuane in hašiša), ki se pridobivata iz rastline Canabis sativa l.. Marihuana je posušeni del rastline, hašiš pa je smolast pripravek. Ob kajenju ali zaužitju povzroča občutek evforije. Najmočnejši učinek se doseže 20-30 minut od začetka kajenja, učinek ene cigarete pa traja od 90 do 120 minut. Uporabniki imajo občasne motnje spomina in oslabljeno koncentracijo, lahko tudi kratkotrajno konfuzijo in anksioznost. Dolgotrajno uživanje marihuane oziroma hašiša lahko povzroči tudi motnje obnašanja in amotivacijski sindrom.
Metaboliti kanabinoidov se lahko odkrijejo v urinu že 1 uro po kajenju, a ostanejo prisotni še 3 do 10 dni, saj so izredno dobro topni v lipidih in tako zastajajo v telesnih maščobnih poteh. Glavni metabolit, ki se izloča v urinu, je 11-nor-d9- tetrahidrokanabinol-9-karboksilna kislina (d9- THC-COOH).
THC TEST testna ploščica je hitri enostopenjski test za določanje prisotnosti tetrahidrokanabinola v človeškem urinu, ki se lahko uporablja brez dodatnih instrumentov. Test vsebuje monoklonalna protitelesa za selektivno določitev THC v urinu.
THC TEST testna ploščica prikaže pozitiven rezultat, če je koncentracija tetrahidrokanabinola v urinskem vzorcu enaka ali nad 50 ng/ml.

PRINCIP DELOVANJA TESTA
THC TEST testna ploščica je hitri imunokromatografski test, ki temelji na imunološkem principu kompetitivne vezave protiteles med konjugati droge in same droge, ki je lahko prisotna v vzorcu urina.
Testna ploščica vsebuje trak z membrano, na katero se med postopkom proizvodnje nanesejo in trajno vežejo konjugati THC v področje testa v obliki linije (mesto na ploščici je označeno s T).
V spodnjem delu traku, ki je vgrajen v ploščico, se na področju za kapljanje vzorca (S) nahajajo konjugati rdeče barve, ki predstavljajo anti-THC protitelesa, vezana na koloidno zlato.
Topni konjugati niso vezani na membrano in med testiranjem jih vzorec urina nosi zaradi delovanja kapilarnih sil čez membrano proti drugemu delu traku. Med testiranjem urinski vzorec potuje po principu kapilarnega efekta.
V kolikor je tetrahidrokanabinol (THC) v testnem urinskem vzorcu prisoten v koncentraciji pod 50 ng/ml ali pa ga sploh ni, ne bo zapolnil prostih veznih mest anti-THC protiteles na rdečih koloidnih delcih. Ta protitelesa se bodo zato vezala s THC konjugati, nanizanimi na področju testne površine v obliki linije. Ta vezava povzroči v testnem okencu (T) obarvanje črtice rdeče.
Rdeča črtica se ne prikaže, če je koncentracija THC v urinskem vzorcu enaka ali nad 50 ng/ml, ker tetrahidrokanabinol zasede vsa vezna mesta na rdečih, s koloidnim zlatom konjugiranih protitelesih in ni več prostih mest za vezavo s THC konjugati v področju testa (T).
Zaradi fenomena kompeticije s strani droge v urinu pozitiven urinski vzorec ne bo obarval črtice v testnem okencu (T). Negativen vzorec bo obarval testno črtico rdeče, ko droga ni prisotna in načelo kompeticije izostane.
Ne glede na prisotnost THC v urinskem vzorcu se v kontrolni liniji (C) zmeraj pojavi obarvana črtica, ki je dokaz, da je bila količina uporabljenega vzorca urina zadostna, kapilarni tok ustrezen in reagenti v testu prisotni in aktivni.

REAGENTI
THC TEST testna ploščica vsebuje rdeče delce koloidnega zlata, obdane z mišjimi THC protitelesi, in THC antigene, ki so nanizani na membrano testne površine. V kontrolnem predelu testa se nahajajo kozja antimišja protitelesa.

OPOZORILA
– Samo za strokovno in vitro diagnostično uporabo. Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu, odtisnjenem na zaščitni foliji.
– Testna ploščica mora biti v zaščitni foliji do začetka uporabe.
– Vsi vzorci so potencialno nevarni, zato svetujemo, da z njimi ravnate kot s kužnimi snovmi.
– Med testiranjem se priporoča uporaba zaščitne obleke in rokavic za enkratno uporabo. Po možnosti zaščitite oči.

SHRANJEVANJE IN STABILNOST
Test shranjujte v originalni embalaži pri sobni temperaturi ali v hladilniku med 2 – 30 stopinj  Celzija. Testna ploščica je stabilna do datuma, odtisnjenega na zaščitni foliji.
Testna ploščica mora biti v zaščitni foliji do začetka uporabe. Testa ne zmrzujte. Prosimo, da testa ne uporabljate po datumu, odtisnjenem na zaščitni foliji.

ZBIRANJE VZORCA IN PRIPRAVA ZA TESTIRANJE
Vzorec urina je potrebno zbrati v suho, čisto posodo. Uporabljate lahko urin, zbran ob kateremkoli času dneva. Vzorce, ki vsebujejo vidne delce, je potrebno centrifugirati, filtrirati, tako da se za testiranje uporabi jasen vzorec.
Vzorec urina lahko shranjujete pri temperaturi 2-8°C do 48 ur pred testiranjem. Za daljše shranjevanje je potrebno vzorec zamrzniti ali ga shraniti pod -20°C. Zamrznjen vzorec je potrebno odtajati in ga premešati pred testiranjem.

MATERIAL
Priloženi material za testiranje
– testna ploščica
– kapalka
– navodilo za uporabo

NAVODILA ZA UPORABO
Pred testiranjem naj testna ploščica, vzorec urina in morebitni kontrolni vzorec dosežejo sobno temperaturo (15-30°C).
Pred začetkom natančno preberite navodila za uporabo.
1. Testna ploščica z zaščitno folijo naj doseže sobno temperaturo pred testiranjem. Zaščitno folijo odstranite tik pred testiranjem.
2. Položite testno ploščico na ravno in vodoravno podlago. Priloženo kapalko držite navpično in kapnite približno 3 kapljice urina (cca. 100 ml) iz posode na področje ploščice, označeno s S, in pričnite meriti čas. Izogibajte se zračnim mehurčkom.
3. Počakajte, da se pojavi rdeča črtica. Rezultat odčitajte po 5 minutah. Ne odčitavajte rezultata po 10 minutah.
Dodatno potreben material
– vzorec urina
– ura

ODČITAVANJE REZULTATA
NEGATIVEN REZULTAT
Prikaz dveh rdeče obarvanih črtic, ena v področju testa (1) in druga področju kontrole (C). Negativen rezultat kaže, da oseba kanabinoidov ni uživala, ali pa je bila koncentracija THC v urinu nižja od mejne vrednosti. Obarvanost testne črtice je lahko šibkejša.
POZITIVEN REZULTAT
Prikaz ene rdeče obarvane črtice v kontrolnem okencu (C). V testnem okencu (T) ni obarvane črtice. Pomeni, da vzorec vsebuje THC v koncentraciji, ki je enaka ali višja od mejne vrednosti.
NEVELJAVEN REZULTAT
Rezultat je neveljaven, če se v kontrolnem okencu (C) ne pojavi črtica, četudi se pojavi v področju testa.
Neveljaven rezultat pomeni, da test ni bil pravilno izveden ali pa je prišlo do razpada aktivnih sestavin v sami ploščici. Prosimo, da v takem primeru test ponovite!
Opomba: Intenzivnost črtice v področju testa lahko variira od bledo rožnate do rdeče. Rezultat testa je negativen, četudi je prikazana črtica samo bledo rožnata.

KONTROLA KVALITETE
Proceduralna kontrola je vgrajena v test. Obarvana črtica, ki se pojavi v kontrolnem področju testne ploščice (C), velja kot notranja kontrola pravilnosti izvedbe testa. Potrjuje, da je bila količina uporabljenega vzorca urina zadostna, površina testne membrane ustrezna in izvedba testa pravilna.
V laboratoriju je priporočljivo opraviti testiranje testne ploščice s kontrolnimi vzorci urina.

OMEJITVE
1. THC TEST testna ploščica je hitri, enostopenjski test za odkrivanje prisotnosti THC v človeškem urinu v mejni koncentraciji 50 ng/ml. Rezultat testa prikaže samo kvalitativno, preliminarno oceno. Za potrditev rezultata analize uporabljajte alternativno kemijsko metodo. Priporoča se plinska kromatografija oziroma masna spektrometrija (GC/MS).
2. Možno je, da zaradi tehničnih ali proceduralnih napak, kakor tudi zaradi interference substanc v urinu, pride do napačnih rezultatov.
3. Primesi v urinu, kot so belilna sredstva, konzervansi, oksidanti in druge kemijsko aktivne snovi, lahko povzročijo napačne rezultate testiranja. Če sumite na
prisotnost takih snovi v urinu, ponovite postopek testiranja z drugim vzorcem urina.
4. Pozitiven rezultat kaže na prisotnost tetrahidrokanabinola (THC), ne pokaže pa stopnje intoksikacije, načina uporabe oziroma koncentracije v urinu.
5. Negativen rezultat ne pomeni nujno odsotnosti kanabinola v urinu. Pomeni lahko, da je nivo pod mejno (cut-off) vrednostjo.

KATERI DEJAVNIKI LAHKO VPLIVAJO NA REZULTAT TESTIRANJA?
Testirane osebe lahko poskušajo vplivati na rezultat testiranja tako, da razredčijo urin z dodajanjem vode v vzorec ali pa s predhodnim zaužitjem večjih količin vode. Potrebno je biti pozoren na čas in postopek odvzema urina, da ne bi prišlo do lažno negativnih rezultatov testiranja. Prav tako je potrebno biti pozoren na sam izgled urina, ki mora biti bister, saj se z dodatkom različnih kemikalij lahko poskuša izzvati lažen rezultat testa.

KAJ STORITI V PRIMERU POZITIVNEGA REZULTATA TESTIRANJA?
Pozitiven rezultat kaže na verjetno prisotnost sestavin kanabinoidov v urinu. Odkrito se pogovorite s testirano osebo o razlogih pozitivnega rezultata. Če testirana oseba pove, da je vzela drogo, jo poskušajte s primernimi svetovanji odvrniti od nadaljnjega jemanje droge. Če pa zanika jemanje droge, ponovite testiranje, po možnosti z istim vzorcem urina ali pa s prvim naslednjim. V primeru, da sami ne zmorete razrešiti problema, se obrnite po nasvet na centre za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ali na druge specializirane ustanove.

KAJ STORITI V PRIMERU NEGATIVNEGA REZULTATA TESTIRANJA?
Negativen rezultat kaže na odsotnost sestavin kanabinoidov v urinu ali pa prisotnost v koncentraciji, ki je nižja od 50 ng tetrahidrokanabinolne kisline v mililitru urina. Testirani osebi odkrito povejte, da je rezultat testa negativen, in se z njo še enkrat pogovorite o svojem sumu, zaradi katerega ste se odločili za testiranje. V kolikor testirana oseba še naprej daje videz, kot da je pod vplivom drog, lahko vzorec urina testirate še na druge droge.

 

Navodila za uporabo THC test

 

Dobavitelj: Prohealth d.o.o., Stegne 13A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Proizvajalec: Biognost d.o.o., Medjugorska 59, Zagreb, Hrvaška

 

Lekarna Plavž

You've just added this product to the cart: